Tình hình là mình cần bán 1 số món: Bình BM Đen, K&N 1280 , Cam Zin + Lo xo đầu, nồi zin , d��y ga jupiter.

1) Bình Bông Mai Đen 28mm
- Bình BM đen mình bao đúng hàng nhật mua bên trung vic ( new 100% 2tr5 ) , còn hộp kehin + tem sudco + giclo 125 theo bình ,canh chỉnh bên TDL 40km/lit . Bình này mình gắn đươc 1 tháng 5 là tháo ra. Giá ra đi là 2tr1.

2) Pô e K&N 1280 ( sold )

3) Dây ga jupiter ( Giá 50k ).

4) Cam zin + Lo xo đầu, nồi zin .
- Đi 4k km là mình tháo ra , Cam 300k....
5) Po^ ( sold )

Liên hệ : 0933.320.032